• YIXUE SVERIGE  www.yixue.se  05 Hälsoseminarium för kropp, hjärta och själ, YiXue, Wei Ling Yi, Meditation
  • YIXUE SVERIGE  www.yixue.se  02 Hälsoseminarium för kropp, hjärta och själ, YiXue, Wei Ling Yi, Meditation
  • YIXUE SVERIGE  www.yixue.se  03 Hälsoseminarium för kropp, hjärta och själ, YiXue, Wei Ling Yi, Meditation