YIXUE
Holistisk hälsa för kropp, hjärta och själ

Onlineseminarium - Yi Qi Mi Dai

"YIXUE RICE BAG TAPPING TECHNIQUE"
23 - 25 oktober 2020
Ett intensivt seminarium med Grand Master Wei Ling Yi
Grundläggande YiXue seminarium för alla intresserade
(Av organisatoriska skäl ber vi om snabb registrering.
Tidsfristen för registrering är 21 oktober 2020).

 

Aktuella YiXue Live-event med Grand Master Wei Ling Yi

Seminarier - Energiöverföring - Meditation
(tolkat från kinesiska till tyska)
 

YiXue-träning och gemensam meditation - Online

P.g.a Coronaviruset har alla YiXue-grupper ställt in sina träffar.
Nu träffas vi via Zoom på torsdagar för YiXue-träning och gemensam meditation.
 

YiXue - På visdomens väg till själens frihet
Intervju med Wei Ling Yi i tyska tidningen SEIN

  "Om vi - som många av oss idag - vill förändra världen, måste
vi först lära känna oss själva och börja ..."  

Wei Ling Yi i Sverige hösten 2019

  Seminarietur med Wei Ling Yi från Stockholm till södra Sverige
med höjdpunkten Sitting on the Lotus, ett meditativt intensivt
seminarium i tystnad.  

"When we recognize and re-learn the wisdom of the cosmic laws and
how to live in harmony with earth and nature, then there will be
a fundamental change in life on earth."
~ Wei Ling Yi

culture of the cosmos, of the soul and the life

The potential of the Yi Qi, the cosmic original energy of creation

Lär dig om din kropps helande, utveckla ditt hjärtas andliga kraft och din själs potential och att ansluta till kosmos på en djup nivå.


Den universella läran om hälsa, medvetenhet och visdom i YiXue-kulturen ger en möjlighet att gradvis utforska sig själv och utvecklas. Att arbeta med den ursprungliga energin i kosmos, YiQi, är grundläggande. Varje individ som lär sig att ta emot, känna och använda denna energi, äger en värdefull skatt. Ju mer vår livsenergi ökar genom kontinuerlig övning och kultivering, desto friskare och klarare blir vi. Vi släpper blockeringar och aktiverar våra självhelande krafter. Vi utvecklar lugn och medkänsla, upplever hjärtats öppenhet och vi kan få tillgång till vår visdom och vår själs stora potential.
.

yixue

Genom att ta del av YiXue-kulturens undervisning och forskning, praktisera övningar och meditation får man större förutsättningar att steg för steg läka sig. Kroppen blir mottaglig och öppen igen, lätt och ljus som hos ett barn. Hjärtat återgår till en kärleksfull öppenhet och förbindelsen till själen öppnas och stärks.
.

the origin of the YiXue Culture

YiXue-kulturen går tillbaka till en flertusenårig gammal beprövad universell skatt av holistisk utveckling och livskultiveringsmetoder för kropp, hjärta och själ. I en forntida familjeorienterad tradition var kunskapen om livskultivering och självutveckling tidigare endast tillgänglig för ett litet urval av människor.

Grand Master Wei Ling Yi öppnade denna ursprungliga hemliga kunskap och gör den tillämplig för alla människor.
Denna inkluderar arbete med; energi, helande, utvecklande av medvetande, medkänsla, ett hälsosamt sätt att leva, lärande samt iakttagande av de kosmiska, universella lagarna, för att i slutändan utvecklas till en hel, frisk och medkännande människa.

Källan till hans läror, säger Wei Ling Yi, är den universella grundläggande tusenåriga kunskapen från vilken också de andliga traditionerna i kinesiska livsvetenskaper sprungit. Det stora lotussystemet Lian Hua Da Fa, utvecklat av honom från traditionen, inkluderar således arvet från olika andliga transmissionslinjer. Samtidigt utvecklade Wei Ling Yi en ny form, YiXue-kulturen - passande i vår tid - på grundval av sin egen forskning med livsenergin Qi och de helande energierna från den kosmiska energin från ursprung och skapande kraft YiQi.

Yi betyder bokstavligen ONE (ETT) och står för det rena kosmiska ursprunget, perfektionen, holismen. Xue betyder undervisning, studier, utforskning och självupplevelse. Således gör YiXue-kulturen, som undervisningen av ONE, det möjligt för varje människa att utforska sig själv. Å andra sidan förkroppsligar YiXue-kulturen en holistisk och framåtriktad livsvetenskap som utforskar nätverk av kraftfulla livsprocesser och universell information. Den innehåller också sökandet efter kosmisk sanning och dess principer samt igenkännande och integration som en levd visdom.

Tillgång till YiXue-kulturen är öppen för alla människor oavsett ursprung och religion. Den är baserat på idén om en allomfattande enhet. Det handlar inte om det som skiljer oss åt utan om människans gemensamma essens. Bakom detta ligger en önskan om att bidra till utveckling och etablering av ett högre medvetande till gagn för alla människor, alla andra levande varelser och för jorden.

principles of the yixue teaching

(Klicka på bilderna för mera info / Click the image for more info)

YiXue Life Cultivation

Life cultivation is the central aspect in the teaching of the YiXue ...

The YiQi – Cosmic Soul

To understand the core of the YiXue culture, we need to start with YiQi ...

The Qi – Energy of life

According to Wei Ling Yi, only he/she, who is aware of Qi, the energy of ...

Lotus – Spiritual transformation

The Lotus flower is revered in Asia as a ...

yiqi

grand master wei ling yi

Wei Ling Yi är en välkänd lärare inom hälsa och visdom. Han har i många år med oändligt tålamod och stor hängivenhet undervisat och guidat människor på deras väg till ett friskt och hälsosamt liv.

Förutom sin undervisningsverksamhet bidrar han till samarbetet mellan YiXue-kulturen och de västerländska innovativa vetenskaperna. Genom kongresser och utbildningsprogram förs kunskapen om YiXue-kulturen ut vilket bidrar till utvecklingen av en ny, global medvetenhet. Wei Ling Yi har undervisat i Tyskland, många europeiska länder samt USA och har sedan 1995 varit engagerad i skyddande och helande av Moder Jord.

’Being simple, living modestly, helping people,
keeping a childlike heart, cherishing peace, respecting the teachings
and practice with devotion.’ – Wei Ling Yi

yiqi

The Great Dao of wei ling yi

Grand Master Wei Ling Yi föddes i en berömd healerfamilj i den kinesiska provinsen Jiang Xi, en region och by påverkad av upphöjd och god Feng Shui. Hans utomordentligt höga andliga potential och hans läkande förmågor erkändes tidigt.

Hans mamma Bai Zi initierade honom i rörelse/energiutövande och var hans lärare på hjärtats och etikens nivå. När han var sex och ett halvt år gammal träffade han sin första lärare utanför sin familj: en munk, en av de stora mästarna som bor i bergen kom för att undervisa honom. Redan vid 16 års ålder utsågs Wei Ling Yi till True Miracle Healer for the people –Bai Xing Shen Yi. Därefter vägleddes han av mer än 30 olika lärare inom olika discipliner, spektrumet för hans kapacitet visade sig vara enormt.

Det Stora Lotus-systemet Lian Hua Da Fa som skapades av Wei Ling Yi, innefattar å ena sidan arvet från olika traditioner, å andra sidan en ny modell anpassad till dagens människor. Det är baserat på hans egen forskning om läkande energier från den kosmiska ursprungsenergin YiQi.

First International Qigong University

I Kina banade Wei Ling Yi väg för det officiella erkännandet av YiXue-medicinen som ett självständigt akademiskt ämne. 1991 bevisade han i forskningsstudier att hans läkningstekniker erbjuder en enorm utveckling av människans mentala och intellektuella potentialer. 1993 grundade han det första internationella Qigong-universitetet i Sichuan och som president för World Qigong Congress (Hamburg 1999, Berlin 2003, Basel 2007) bidrar han till samarbetet mellan holistisk österländsk hälsa och västerländsk medicin.

Sedan 1995 undervisar Wei Ling Yi i Tyskland, Europa samt USA. För dem som känner honom är han en spirituell lärare och mästare, som med oändligt tålamod och hängivenhet undervisar, stöder och ger vägledning. För att uttrycka det med hans egna ord: han är en guide och mentor för alla Dao-resenärer på väg till ett hälsosamt, etiskt och sunt liv.
YiXue seminarium för kropp hjärta och själ

om seminarium

Välkomna att delta i seminarier om andlig utveckling och hälsa för kropp, hjärta och själ! Sedan början av 2000-talet har YiXue Tyskland och YiXue Sverige (ideell förening) anordnat seminarier med Grand Master Wei Ling Yi som har hjälpt och väglett tusentals människor världen över till bättre hälsa.

YiXue är läran om vägen till ett friskt liv i balans. Holistisk hälsa, öppnandet av hjärtat och utvecklingen av själens kraft är en del av innehållet i seminarierna.
Vi lär oss hur stillsamma och enkla övningar kan stärka vår livsenergi, vår Qi och därigenom öka vår självläkningsförmåga samt höja vårt medvetande och vår mentala och andliga utveckling.

Yi betyder ONE d.v.s. helhet, det kosmiska ursprunget.
Xue betyder undervisning, studier, forskning och självkännedom.

Seminarierna är öppna för alla, inga förkunskaper krävs. Tolkning från kinesiska till lätt engelska.

yixue seminarier 2020

OBS! Tyvärr tvingas vi ställa in detta evenemang pga Coronakrisen.
HOLISTISK HÄLSA FÖR KROPP, HJÄRTA OCH SJÄL MED
GRAND MASTER WEI LING YI 19 - 24/5 2020


• Kvällsseminarier 19/5 Ulricehamn och 20/5 Malmö.
• Heldagsseminarium 21/5 Simrishamn.
• 3-dagars meditationssretreat "Sitting on the Lotus" 22/5-24/5 Höör.Begränsat antal platser / Limited number of seats.23-25 oktober 2020
YiXue grundläggande seminarium för alla intresserade.
Tolkas via ZOOM-appen: Läs instruktioner på engelska.


Online Seminar – Yi Qi Mi Dai
YiXue Rice Bag Tapping Technique

Overall Energetic Cleansing & Energy Build-up
Intensive Seminar With Grand Master Wei Ling Yi
For organizational reasons we ask for timely registration.
Deadline for registration is October 21, 2020.


Important note for new participants
We ask new participants who have never attended an YiXue seminar with Wei Ling Yi to first contact the organizer of the event before registering.
Thank you very much. Contact: Waltraud Babbe

Good to know
ONLINE Mi Dai Futi Seminar in January 2021: Anyone who has participated in two basic Mi Dai seminars (online and / or in the YiXue training center) can take part in the Mi Dai Futi Seminar in January 2021.


Dear YiXue-Friends, Dear Interested People
Because the YiXue Education Center cannot hold seminars due to the corona crisis, during the past months, YiXue has been breaking new grounds and expanded its online offers of lectures and seminars with Grandmaster Wei Ling Yi. So, for the first time the opportunity is offered to participate in an ONLINE Rice Bag Seminar at home.
In the past few months, we have experienced how much the Corona virus has affected our lives. To protect ourselves from the virus, for example, we keep our distance and wear masks, the closeness from person to person is limited, for example music and singing need special rules of conduct.

People who are already familiar with the rice bag and its practice, know that it can offer special protection, because it carries universal information such as healing energies, herbs and light. Through the work with the rice bag, the flow of Qi in the body is activated and the energy channels (meridians) are opened. Thereby blockages, inflammations, sick Qi and foreign energies are dissolved and discharged. Self-healing powers are stimulated, and body, heart and soul are strengthened and protected.
In a time, in which a virus crosses borders, unpredictable and somehow indiscriminately affects people, the effect of the rice bag shows how helpful this proven YiXue method from the tradition line of Grandmaster Wei Ling Yi is. When we apply it, we take health into our own hands, we are able to extract old information and increase our energy level, which correlates directly with our health.

Seminar content
In this seminar Wei Ling Yi will align his teachings and energy transmissions directly on to our internal organs, which need their full strength especially in corona times, in order not to be affected. We learn to tap acupuncture points specifically in order to release tension and stress.

The YiXue rice bag
For the tapping techniques, an YiXue rice bag is required, which can be ordered from the Lotus shop in the YiXue education center for 36 euros plus Postage. If you need a rice bag, then please write a mail to lotusshop@yixue.de. Those who already have a rice sack, should make sure that it is not older than 6 months, because the strength of the contained herbs is then used up and the rice bag can not take up any more used information.

Participation & registration
The organization team asks that each participant and everyone who watches the seminar, individually pays the course fee. This concerns for example married couples, families, housing communities etc. In order to work together in union with Grand Master Wei Ling Yi and the universal original energy, the YiQi, to unfold and stabilize the energy field, we ask that all participants attend all seminar times, unless it is not possible because of health reasons.
Course fee: 249 € per participant; after the seminar you will receive an invoice


Do you have any questions? Then please contact Waltraud Babbe or Susanne Ludwig.
With hearty Lotus greetings, your organization team Yi Qi Mi DaiONLINE PROGRAM SCHEDULE
Friday 23 October
16:00 – 17:00 Introduction of the Mi Dai team and organizational meeting with all webinar participants
20:00 Welcome, short meditation ‘Sitting on the Lotus’; afterwards, lecture with energy transmission from Wei Ling Yi

Saturday 24 October
10:00 rice bag practice
16.30 - 17.30 rice bag practice
17.30 - 18.00 exchange of experiences, questions & answers
20.00 welcome, short meditation ‘Sitting on the Lotus’; followed by a lecture with energy transmission from Wei Ling Yi

Sunday 25 October 10.00
10:00 rice bag practice
16.30 - 17.30 rice bag practice
17.30 - 18.00 exchange of experiences, questions & answers
20.00 welcome, short meditation ‘Sitting on the Lotus’; followed by a lecture with energy transmission from Wei Ling YiInformation for new participants
Collecting information in the lower Dan Tian
After each lecture, which always contains an energy transmission, and after each practiced exercise, the received energy Qi is collected and stored in the lower Dan Tian. The Lower Dan Tian is an energy field three fingers wide below the navel. We collect and store the Qi in order to use it for our health and holistic development. The mantra with which the collecting and storing is completed is "Shou Gong Ling - Ling Dao - Gong Bi Shou".


Information about Zoom
We work with the Zoom system that allows direct online registration. Under the following link you can download a step-by-step guide for logging into the online seminar via our webinar platform Zoom: Read the guide

Data protection
Information about participant visibility / participant names and recordings during YiXue online events: We use the webinar platform ZOOM for our online lectures and seminars. This means that only the cameras and microphones of the moderators (teaching team, organization team, translation team) are activated. The participants and their names are only visible to the organization team and are not passed on to third parties. In the event of a possible exchange of experiences, the participants have the option, after approval, to connect either with microphone only or with microphone and camera.

Information about the recording process
We record the online seminar regularly for archiving purposes. When joining the online seminar, the participants’ cameras and microphones are deactivated and no recording takes place. During a possible exchange of experiences, participants can ask questions with activated camera and microphone or report about their experiences. In this case, these contributions will also be recorded. Should you have any questions or feedback, but do not agree to a recording, please contact the organization team by email or phone after the seminar.
Participants are not permitted to make their own recordings. Only the host (YiXue Education Center) is authorized to make recordings for documentation purposes. Further information on data protection can be found here: https://yixue.de/datenschutz/
Support för YiXue Education Center
På grund av Corona-krisen är vi tvungna att stoppa seminarierna helt. Det är en svår tid och vi ber om donationer för att stödja det icke-vinstdrivande YiXue Education Center.

Skicka din donation till:
YiXue Bildungszentrum gGmbH | Postbank Berlin
IBAN: DE52 1001 0010 0850 5511 00
BIC/ SWIFT: PBNKDEFF
Syfte: Donation (skriv inte något annat bortsett från "Donation")

Vi vill tacka alla som redan har bidragit med en donation till Centret
Om du vill ha ett donationskvitto och har glömt att ange detta vid banköverföringen, skicka ett e-postmeddelande till info@yixue.de med din adress.

YiXue Education Center, augusti 2020
A Vision Comes True

world lotus center Berlin Beelitz

”In the World Lotus Center, the lotuses of heaven and earth will merge together and the pure universal information will flow to earth. Through the great development of GONG DE, true and noble virtue, lotuses will open, myriads of luminous lotus lights will rise and enter the world − a great cosmic gift for all beings and the entire world − .” Wei Ling Yi


yiqi
yiqi
YiXue livskultiveringscenter

yixue education center nossen

I Nossen nära Dresden (Tyskland) ligger det internationella YiXue centrat som människor kan besöka för att fördjupa sig i YiXue kulturen och lära sig mer om hälsa och andlig förståelse.

På centret finns olika fördjupningskurser och seminarier inom områden som fasta och hälsa, meditation, kurs för läkning för cancersjuka, utbildning för barn med koncentrationssvårigheter, undervisning utan ord för att nå högre medvetande samt andra fördjupningskurser.

Centret ligger beläget på en vacker höjd omgiven av träd och en stor fruktträdgård. Det finns gästrum (enkelrum) för alla besökare, kök, föredragsrum och övningsrum. All mat som serveras på centrat är vegetarisk.

För mer information om kurser och möjlighet att besöka centret, se dess websida.

om yixue-träningen

Kostnadsfri YiXue träning finns året om på flera orter i södra Sverige! För mer information om träningen kontakta resp. träningsgrupp.
YiXue Sverige är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden.

P.g.a Coronaviruset har alla YiXue-grupper ställt in sina träffar.
Nu träffas vi online via Zoom på torsdagar för YiXue-träning och gemensam meditation.

 • Eslöv

  Gårdsåkra samlingslokal, vån 2
  Torsdagar kl. 17:30 - 18:30 (träning med rissäck)
  kl. 18:30 - 20:20 (övrig yixue-träning)
  Christel G 0730 31 04 49
 • Malmö

  Veronica L 0793 40 70 48
 • Lund

  Hemgården, Kiliansgatan 11
  Måndagar kl. 18:30 - 20:30
  Margareta S 0723 27 25 25
 • Ravlunda, Österlen

  Kyrkobacken 5, Ravlunda
  Torsdagar kl. 18:30 - 21:30
  Lena V 0730 42 74 20
 • Stockholm

  Veronica L 0793 40 70 48
 • Ulricehamn

  Folkets Hus Annexet
  Torsdagar kl. 19:00 - 20:45
  Kristina F 0731 51 18 40