YIXUE
Holistisk hälsa för kropp, hjärta och själ

YiXue Live-event med Wei Ling Yi

"Mastering your Emotions"
3 okt., kl. 20:00 - ca 22:30 - tolkas via ZOOM-appen
Alla intresserade är hjärtligt välkomna
 

Aktuella YiXue Live-event med Grand Master Wei Ling Yi

Seminarier - Energiöverföring - Meditation
(tolkat från kinesiska till tyska)
 

YiXue-träning och gemensam meditation - Online

P.g.a Coronaviruset har alla YiXue-grupper ställt in sina träffar.
Nu träffas vi via Zoom på torsdagar för YiXue-träning och gemensam meditation.
 

YiXue - På visdomens väg till själens frihet
Intervju med Wei Ling Yi i tyska tidningen SEIN

  "Om vi - som många av oss idag - vill förändra världen, måste
vi först lära känna oss själva och börja ..."  

Wei Ling Yi i Sverige hösten 2019

  Seminarietur med Wei Ling Yi från Stockholm till södra Sverige
med höjdpunkten Sitting on the Lotus, ett meditativt intensivt
seminarium i tystnad.  

"When we recognize and re-learn the wisdom of the cosmic laws and
how to live in harmony with earth and nature, then there will be
a fundamental change in life on earth."
~ Wei Ling Yi

culture of the cosmos, of the soul and the life

The potential of the Yi Qi, the cosmic original energy of creation

Lär dig om din kropps helande, utveckla ditt hjärtas andliga kraft och din själs potential och att ansluta till kosmos på en djup nivå.


Den universella läran om hälsa, medvetenhet och visdom i YiXue-kulturen ger en möjlighet att gradvis utforska sig själv och utvecklas. Att arbeta med den ursprungliga energin i kosmos, YiQi, är grundläggande. Varje individ som lär sig att ta emot, känna och använda denna energi, äger en värdefull skatt. Ju mer vår livsenergi ökar genom kontinuerlig övning och kultivering, desto friskare och klarare blir vi. Vi släpper blockeringar och aktiverar våra självhelande krafter. Vi utvecklar lugn och medkänsla, upplever hjärtats öppenhet och vi kan få tillgång till vår visdom och vår själs stora potential.
.

yixue

Genom att ta del av YiXue-kulturens undervisning och forskning, praktisera övningar och meditation får man större förutsättningar att steg för steg läka sig. Kroppen blir mottaglig och öppen igen, lätt och ljus som hos ett barn. Hjärtat återgår till en kärleksfull öppenhet och förbindelsen till själen öppnas och stärks.
.

the origin of the YiXue Culture

YiXue-kulturen går tillbaka till en flertusenårig gammal beprövad universell skatt av holistisk utveckling och livskultiveringsmetoder för kropp, hjärta och själ. I en forntida familjeorienterad tradition var kunskapen om livskultivering och självutveckling tidigare endast tillgänglig för ett litet urval av människor.

Grand Master Wei Ling Yi öppnade denna ursprungliga hemliga kunskap och gör den tillämplig för alla människor.
Denna inkluderar arbete med; energi, helande, utvecklande av medvetande, medkänsla, ett hälsosamt sätt att leva, lärande samt iakttagande av de kosmiska, universella lagarna, för att i slutändan utvecklas till en hel, frisk och medkännande människa.

Källan till hans läror, säger Wei Ling Yi, är den universella grundläggande tusenåriga kunskapen från vilken också de andliga traditionerna i kinesiska livsvetenskaper sprungit. Det stora lotussystemet Lian Hua Da Fa, utvecklat av honom från traditionen, inkluderar således arvet från olika andliga transmissionslinjer. Samtidigt utvecklade Wei Ling Yi en ny form, YiXue-kulturen - passande i vår tid - på grundval av sin egen forskning med livsenergin Qi och de helande energierna från den kosmiska energin från ursprung och skapande kraft YiQi.

Yi betyder bokstavligen ONE (ETT) och står för det rena kosmiska ursprunget, perfektionen, holismen. Xue betyder undervisning, studier, utforskning och självupplevelse. Således gör YiXue-kulturen, som undervisningen av ONE, det möjligt för varje människa att utforska sig själv. Å andra sidan förkroppsligar YiXue-kulturen en holistisk och framåtriktad livsvetenskap som utforskar nätverk av kraftfulla livsprocesser och universell information. Den innehåller också sökandet efter kosmisk sanning och dess principer samt igenkännande och integration som en levd visdom.

Tillgång till YiXue-kulturen är öppen för alla människor oavsett ursprung och religion. Den är baserat på idén om en allomfattande enhet. Det handlar inte om det som skiljer oss åt utan om människans gemensamma essens. Bakom detta ligger en önskan om att bidra till utveckling och etablering av ett högre medvetande till gagn för alla människor, alla andra levande varelser och för jorden.

principles of the yixue teaching

(Klicka på bilderna för mera info / Click the image for more info)

YiXue Life Cultivation

Life cultivation is the central aspect in the teaching of the YiXue ...

The YiQi – Cosmic Soul

To understand the core of the YiXue culture, we need to start with YiQi ...

The Qi – Energy of life

According to Wei Ling Yi, only he/she, who is aware of Qi, the energy of ...

Lotus – Spiritual transformation

The Lotus flower is revered in Asia as a ...

yiqi

grand master wei ling yi

Wei Ling Yi är en välkänd lärare inom hälsa och visdom. Han har i många år med oändligt tålamod och stor hängivenhet undervisat och guidat människor på deras väg till ett friskt och hälsosamt liv.

Förutom sin undervisningsverksamhet bidrar han till samarbetet mellan YiXue-kulturen och de västerländska innovativa vetenskaperna. Genom kongresser och utbildningsprogram förs kunskapen om YiXue-kulturen ut vilket bidrar till utvecklingen av en ny, global medvetenhet. Wei Ling Yi har undervisat i Tyskland, många europeiska länder samt USA och har sedan 1995 varit engagerad i skyddande och helande av Moder Jord.

’Being simple, living modestly, helping people,
keeping a childlike heart, cherishing peace, respecting the teachings
and practice with devotion.’ – Wei Ling Yi

yiqi

The Great Dao of wei ling yi

Grand Master Wei Ling Yi föddes i en berömd healerfamilj i den kinesiska provinsen Jiang Xi, en region och by påverkad av upphöjd och god Feng Shui. Hans utomordentligt höga andliga potential och hans läkande förmågor erkändes tidigt.

Hans mamma Bai Zi initierade honom i rörelse/energiutövande och var hans lärare på hjärtats och etikens nivå. När han var sex och ett halvt år gammal träffade han sin första lärare utanför sin familj: en munk, en av de stora mästarna som bor i bergen kom för att undervisa honom. Redan vid 16 års ålder utsågs Wei Ling Yi till True Miracle Healer for the people –Bai Xing Shen Yi. Därefter vägleddes han av mer än 30 olika lärare inom olika discipliner, spektrumet för hans kapacitet visade sig vara enormt.

Det Stora Lotus-systemet Lian Hua Da Fa som skapades av Wei Ling Yi, innefattar å ena sidan arvet från olika traditioner, å andra sidan en ny modell anpassad till dagens människor. Det är baserat på hans egen forskning om läkande energier från den kosmiska ursprungsenergin YiQi.

First International Qigong University

I Kina banade Wei Ling Yi väg för det officiella erkännandet av YiXue-medicinen som ett självständigt akademiskt ämne. 1991 bevisade han i forskningsstudier att hans läkningstekniker erbjuder en enorm utveckling av människans mentala och intellektuella potentialer. 1993 grundade han det första internationella Qigong-universitetet i Sichuan och som president för World Qigong Congress (Hamburg 1999, Berlin 2003, Basel 2007) bidrar han till samarbetet mellan holistisk österländsk hälsa och västerländsk medicin.

Sedan 1995 undervisar Wei Ling Yi i Tyskland, Europa samt USA. För dem som känner honom är han en spirituell lärare och mästare, som med oändligt tålamod och hängivenhet undervisar, stöder och ger vägledning. För att uttrycka det med hans egna ord: han är en guide och mentor för alla Dao-resenärer på väg till ett hälsosamt, etiskt och sunt liv.
YiXue seminarium för kropp hjärta och själ

om seminarium

Välkomna att delta i seminarier om andlig utveckling och hälsa för kropp, hjärta och själ! Sedan början av 2000-talet har YiXue Tyskland och YiXue Sverige (ideell förening) anordnat seminarier med Grand Master Wei Ling Yi som har hjälpt och väglett tusentals människor världen över till bättre hälsa.

YiXue är läran om vägen till ett friskt liv i balans. Holistisk hälsa, öppnandet av hjärtat och utvecklingen av själens kraft är en del av innehållet i seminarierna.
Vi lär oss hur stillsamma och enkla övningar kan stärka vår livsenergi, vår Qi och därigenom öka vår självläkningsförmåga samt höja vårt medvetande och vår mentala och andliga utveckling.

Yi betyder ONE d.v.s. helhet, det kosmiska ursprunget.
Xue betyder undervisning, studier, forskning och självkännedom.

Seminarierna är öppna för alla, inga förkunskaper krävs. Tolkning från kinesiska till lätt engelska.

yixue seminarier 2020

OBS! Tyvärr tvingas vi ställa in detta evenemang pga Coronakrisen.
HOLISTISK HÄLSA FÖR KROPP, HJÄRTA OCH SJÄL MED
GRAND MASTER WEI LING YI 19 - 24/5 2020


• Kvällsseminarier 19/5 Ulricehamn och 20/5 Malmö.
• Heldagsseminarium 21/5 Simrishamn.
• 3-dagars meditationssretreat "Sitting on the Lotus" 22/5-24/5 Höör.Begränsat antal platser / Limited number of seats.3 oktober 2020, kl. 20:00 - ca 22:30
Alla intresserade är hjärtligt välkomna.
Deltagande sker på donationsbasis.
Tolkas via ZOOM-appen: Läs instruktioner på engelska.


Mastering your Emotions


How Can We Master Our Emotions?
An Online Lecture by Grandmaster Wei Ling Yi
Concerning Work With Our Hearts
  Who likes to be taken over by one’s emotions? Especially if they are not in balance they will affect our health, our well-being and our inner peace enormously.
  • • Do we master our emotions, or do they dominate us?
  • • How can we regulate our emotions?
  • • How can we balance Yin and Yang in order to get into balance?
In this lecture Grandmaster Wei Ling Yi goes in depth about the importance of work with our hearts, which holds the key to our inner peace and worldwide peace for all people.


The key to healing
A big step on the path of life cultivation is to learn to control oneself, to bring the seven emotions into yin-yang balance, and to cultivate the calm, harmonious heart with patience, mindfulness, self-love, and wisdom.

"If the emotional heart is not in balance,
it can cause hundreds of diseases".
- Wei Ling Yi

True healing is hidden in the development of our heart qualities, the development of "De" - of true virtues. It carries the potential, the energy and power to regulate our emotions and brings Yin and Yang into balance in our heart. Then the YiQi - the cosmic primordial energy and great power of healing - can flow unimpaired continuously within us.


Working with our hearts - Gong De
Doing good for the good of all - Yang virtue
Cultivate mercy - Yin virtue
Development of universal, unconditional love - Great virtue

"De - the great virtue is boundless."
- Wei Ling Yi


How does Wei Ling Yi work in the information field?
Everyone who knows Wei Ling Yi has already experienced it: In his lectures and seminars questions are answered and wishes are fulfilled, even if we only formulate them silently. The special ability of Wei Ling Yi is to communicate beyond time and space, on the level of our hearts and from soul to soul, and to regulate holistically and initiate healing through the cosmic information field.

A lecture for all interested people.

Do you have any questions? Please feel free to contact us: info[at]yixue.de


Mastering your Emotions
3 okt. 2020, kl. 20:00 - ca 22:30

Deltagande sker på donationsbasis, se nedan.


Deltagande i YiXue Online-events sker på donationsbasis
Vi erbjuder denna online-föreläsning på donationsbasis. Vi är glada för varje donation.


Donationsbeloppet överförs till YiXue Sverige med Swish (scanna koden här bredvid) eller via bankgiro.


Swishnr: 1230236620
Bankgiro: 5220-0516
Ändamål: Donation 3 oktober 2020 (skriv inte något annat).
Support för YiXue Education Center
På grund av Corona-krisen är vi tvungna att stoppa seminarierna helt. Det är en svår tid och vi ber om donationer för att stödja det icke-vinstdrivande YiXue Education Center.

Skicka din donation till:
YiXue Bildungszentrum gGmbH | Postbank Berlin
IBAN: DE52 1001 0010 0850 5511 00
BIC/ SWIFT: PBNKDEFF
Syfte: Donation (skriv inte något annat bortsett från "Donation")

Vi vill tacka alla som redan har bidragit med en donation till Centret
Om du vill ha ett donationskvitto och har glömt att ange detta vid banköverföringen, skicka ett e-postmeddelande till info@yixue.de med din adress.

YiXue Education Center, augusti 2020
A Vision Comes True

world lotus center Berlin Beelitz

”In the World Lotus Center, the lotuses of heaven and earth will merge together and the pure universal information will flow to earth. Through the great development of GONG DE, true and noble virtue, lotuses will open, myriads of luminous lotus lights will rise and enter the world − a great cosmic gift for all beings and the entire world − .” Wei Ling Yi


yiqi
yiqi
YiXue livskultiveringscenter

yixue education center nossen

I Nossen nära Dresden (Tyskland) ligger det internationella YiXue centrat som människor kan besöka för att fördjupa sig i YiXue kulturen och lära sig mer om hälsa och andlig förståelse.

På centret finns olika fördjupningskurser och seminarier inom områden som fasta och hälsa, meditation, kurs för läkning för cancersjuka, utbildning för barn med koncentrationssvårigheter, undervisning utan ord för att nå högre medvetande samt andra fördjupningskurser.

Centret ligger beläget på en vacker höjd omgiven av träd och en stor fruktträdgård. Det finns gästrum (enkelrum) för alla besökare, kök, föredragsrum och övningsrum. All mat som serveras på centrat är vegetarisk.

För mer information om kurser och möjlighet att besöka centret, se dess websida.

om yixue-träningen

Kostnadsfri YiXue träning finns året om på flera orter i södra Sverige! För mer information om träningen kontakta resp. träningsgrupp.
YiXue Sverige är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden.

P.g.a Coronaviruset har alla YiXue-grupper ställt in sina träffar.
Nu träffas vi online via Zoom på torsdagar för YiXue-träning och gemensam meditation.

 • Eslöv

  Gårdsåkra samlingslokal, vån 2
  Torsdagar kl. 17:30 - 18:30 (träning med rissäck)
  kl. 18:30 - 20:20 (övrig yixue-träning)
  Christel G 0730 31 04 49
 • Malmö

  Veronica L 0793 40 70 48
 • Lund

  Hemgården, Kiliansgatan 11
  Måndagar kl. 18:30 - 20:30
  Margareta S 0723 27 25 25
 • Ravlunda, Österlen

  Kyrkobacken 5, Ravlunda
  Torsdagar kl. 18:30 - 21:30
  Lena V 0730 42 74 20
 • Stockholm

  Veronica L 0793 40 70 48
 • Ulricehamn

  Folkets Hus Annexet
  Torsdagar kl. 19:00 - 20:45
  Kristina F 0731 51 18 40